Search
Generic filters
Exact matches only

Thay đổi mới nhất về kỳ thi FRM® 2021

0 3 years ago

Nhằm đảm bảo an toàn cũng như cung cấp thêm lựa chọn về kế hoạch thi cho các thí sinh trong mùa dịch Covid 19, GARP sẽ bổ sung thêm kỳ thi trong năm 2021 và chuyển đổi sang hình thức thi máy.

Các thay đổi bao gồm:

  1. Bổ sung thêm kỳ thi tháng 7/2021 cho FRM® part 1, như vậy FRM part 1 sẽ có 3 kỳ thi vào năm 2021 thay vì 2 kỳ thi như trước.
  2. Các kỳ thi FRM® từ năm 2021 sẽ được diễn ra trên máy, ngoại trừ kỳ thi tháng 5 đối với FRM® part 2 sẽ vẫn thi trên giấy và sẽ được chuyển sang thi máy vào tháng 12. Theo đó, các thí sinh đã hoàn thành part 1 từ trước vẫn có thể tham gia thi part 2 với cùng cách thức thi giấy.

Chi tiết lịch thi và kỳ thi sẽ được diễn ra như sau:

  • FRM® part 1 (thi trên máy)

Từ ngày 8-21 Tháng Năm

Từ ngày 10-23 Tháng Bảy

Từ ngày 13-26 Tháng Mười Một

  • FRM® part 2

Ngày 15 Tháng Năm (thi trên giấy)

Từ ngày 4-10 Tháng Mười Hai (thi máy)

Đăng ký thi cho kỳ thi tháng 5 và tháng 7 (năm 2021) sẽ được mở vào 1/12/2020

                                         Email thông báo từ GARP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *